Arhitectura

DMC (S.C. Dimas Migda Consult S.R.L.) elaboreaza urmatoarele tipuri de proiecte de arhitectura:

 • Relevee
 • Obtinere Certificat de Urbanism
 • Obtinere Avize solicitate prin Certificat de Urbanism
 • Obtinere Autorizatie de Construire/Desfiintare
 • Proiecte de executie pentru constructii civile si industriale (DTAC, DTAD, PT, DDE).
 • Consultanta in vederea elaborarii temei de proiectare
 • Consultanta in vederea stabilirii strategiei privind procesul de avizare
 • Proiectare generala de arhitectura:
 • DMC asigura prin coordonarea altor proiectanti pe specialitati elaborarea proiectului tehnic, cu redactarea tuturor pieselor scrise si desenate specifice
 • Proiectare tehnica de detaliu
 • Proiectare de arhitectura de interior
 • Proiectare de amenajari exterioare
 • Asistenta si reprezentare in vederea avizarii proiectului
 • Urmarire de santier si coordonarea executiei – Project Management