Activitati Conexe

DMC (S.C. Dimas Migda Consult S.R.L.) ofera urmatoarele activitati conexe:

  • Intocmire cadastru avizat OCPI
  • Ridicare Topo avizata OCPI
  • Studiu geotehnic
  • Studiu de evaluare impact asupra mediului conform Anexa 5
  • Studiu de prefezabilitate
  • Studiu de fezabilitate
  • Expertiza tehnica
  • Proiecte pentru avizare si autorizare ISU conform OMAI129/2016
  • Scenariu de securitate la incendiu conform OMAI129/2016
  • Documentatie tehnico-economica – Antemasuratori