Project Details

Terenul studiat, pe care se amplaseaza „Fabrica de confectii textile” este localizat in Jud. Dambovita, Comuna Ulmi, Sat Colanu, in zona industriala a localitatii Colanu. Amplasamentul studiat are suprafata de 20.582 m², forma terenului este neregulata, categoria de folosinta este de teren curti-constructii aflat in intravilan. Accesul se realizeaza pe latura de Sud dintr-un drum ce deserveste zona industriala, din care face parte si terenul studiat, ce comunica direct cu DN 72.


  • Client:
  • Skills: ,
  • Release Date: joi, 20 iulie 2017
  • PDF